Historie tabáku sahá až do minulých staletí

Historie tabáku

Tabák má bohatou a zajímavou historii, která sahá až do starověku a pokračuje přes mnoho staletí a kontinentů. Od jeho původu ve starověkých civilizacích až po globální průmysl, který okolo něj existuje v současnosti, je jeho příběh plný kulturního významu, ekonomického vlivu a trvajících diskusí.

Starověké počátky

Tabák má kořeny v původních amerických civilizacích, kde byl považován za posvátnou rostlinu. Starověcí obyvatelé Ameriky ho používali pro různé účely, včetně náboženských obřadů a léčebných rituálů. Jeho význam naznačují staré nápisy. Dle archeologických nálezů se rovněž lze domnívat, že patřil vedle obilí mezi vůbec první rostliny, které lidstvo začalo pěstovat.

Objevování a expanze

S příchodem objevitelů a dobyvatelů se tento zhruba dvoumetrový keř s velkými tuhými  listy dostal do povědomí Evropanů. Byl představen širokému publiku a začal se rozšiřovat po celém světě. Obchodníci ho přiváželi z Nového světa na Starý kontinent, což se však neobešlo bez nelibosti představitelů církve. Ti jeho užívání zakazovali a za to, že měšťan vytáhl na ulici dýmku, mohl být uvržen i do vězení. Nicméně situace se změnila během pozdní renesance, kdy se obzvláště bohatým panovníkům zalíbilo vše, co mělo exotický nádech. U nás za popularizací tohoto produktu stál především císař Rudolf II. Ten kromě cizokrajných rostlin experimentoval i s:

  • výrobou zlata
  • hledáním kamene mudrců
  • oživováním Golema
  • uměleckými směry
  • vědeckými vynálezy

Tabák se v této éře stal oblíbeným luxusním produktem a také symbolem bohatství a společenského postavení.

Od luxusu k masové spotřebě

V průběhu 17. a 18. století se poptávka po něm neustále zvyšovala. Velké plantáže v Americe posunuly na masovou úroveň nejen produkci bavlny, ale i dalších rostlin. Obchod s nimi se stal důležitým zdrojem příjmů evropských zemí a ovlivňoval hospodářství kolonií. Byly také vynalezeny nové způsoby užívání listů z keře nicotiana rustica a dýmky tak doplnily i doutníky či balené produkty, které se vyráběly strojově. Právě díky rychlosti jejich produkce se během válek mohly dostat i do přídělů pro vojáky.

Moderní průmysl a regulace

V průběhu 19. a 20. století se dále rozvíjely všechny typy průmyslu. Velké společnosti pomocí reklamních kampaní dokázaly ovlivnit celý trh a spotřebitelské chování. Současně se však začaly objevovat regulace užívání produktů z keře nicotiana na veřejných místech či v dopravních prostředcích. Trh s nimi opět poklesl a tak tradiční způsoby užívání postupně vystřídaly inovace v podobě elektronických zařízení, která jsou ohleduplnější vůči okolí uživatele.

Autor: Elena Gotfried