Pracovní oděvy z pohledu zaměstnavatele

Pracovní oděvy

Pokud si stále nejste jistí, zda pracovní oděvy pořizuje zaměstnavatel nebo zaměstnanec, zkusíme se na to podívat blíže. Zaměstnavatel může a někdy by i měl kupovat svým zaměstnancům pracovní oděvy a jde o jakýsi bonus, který zaměstnancům poskytuje. Jde také o jistotu, kterou dává zaměstnavatel sobě. S ochrannými pracovními pomůckami se zaměstnancům bude lépe pracovat a je to ochrana jejich bezpečnosti. Podívejme se tedy na to, jak je to vlastně s pracovními oděvy, kdy mají zaměstnanci na pracovní oděvy právo od zaměstnavatele.

Pracovní oděv je ochranný prostředek

Zákon praví, že v prostředí, ve kterém oděv podléhá při práci mimořádnému opotřebení, znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje pracovníkovi zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky také pracovní oděv. Tento zákon ale už dále už nestanoví konkrétní profese a zaměstnání, které pracovní oděv vyžadují. V zákoně je ale dále uvedeno, že zaměstnancům musí být pracovní oděv poskytnut, aby je chránil před možnými riziky, která by nějakým způsobem mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. Z toho vyplývá, že pracovní oděv, který pouze chrání před běžným znečištěním, se nedá považovat za ochranný prostředek. Pracovní rukavice není účinná ochrana, ale nezbytná nutnost.

Co dát do daní a jak je to se stejnokroji

Jestliže autorizovaná složka schválí podnikateli pracovní oděv jako ochranný prostředek, v tomto případě si může zaměstnavatel tyto výdaje na jeho pořízení dát do účetnictví jako daňově uznatelný výdaj. Pracovní oděv se nijak nepromítá do mzdy zaměstnanců. V případě pracovního oděvu ve formě stejnokroje zaměstnavatel může pořídit i jednotný pracovní oděv zaměstnancům. Nejčastěji se využívá jako odlišení zaměstnanců od zákazníků, třeba v obchodě, restauraci či hotelu nebo na akce pro propagační účely označené názvem a logem společnosti. Zápis o nošení jednotného pracovního oděvu musí být zaveden do kolektivní smlouvy. Stejnokroj není vlastnictvím zaměstnance. I výdaje na pořízení a údržbu stejnokroje je daňově uznatelný výdaj.