Topit chytře, levně a efektivně? Dnes to není žádný problém!

Chytré topení

I vy zrovna stojíte před otázkou, jaký druh vytápění zvolit? Nebo už dávno bydlíte, jen účty, které měsíčně platíte za teplo, jsou zbytečně až přehnaně vysoké? Pak je na čase něco změnit. Samozřejmě to nebude zadarmo, ale vyplatí se to! Řeč je o tepelných čerpadlech.

Tepelné čerpadlo je mechanismus, který odebírá teplo z okolního prostoru a využívá jej k vytápění, ohřevu užitkové vody či chlazení. Zdrojem tepla může být vzduch, země či voda, přičemž jednotlivé typy tepelných čerpadel se rozlišují dále podle toho, jakým způsobem se odebrané teplo dostává do objektu. V praxi se tak setkáte s těmito typy:

  • země/voda
  • vzduch/voda
  • voda/voda
  • vzduch/vzduch

Nejrozšířenější jsou v našich zeměpisných šířkách zařízení čerpající teplo ze vzduchu, a to díky dostupnosti zdroje i snadné instalaci, obecně nejúčinnější jsou ta, která využívají vodní zdroje. První typ není však příliš vhodný do oblastí, kde panují nižší teploty, neboť je při nich omezena účinnost zařízení. Téměř neměnnou účinnost v průběhu celého roku a snadnou dostupnost zdroje nabízejí typy země/voda. Vyžadují sice náročnější instalaci, tu však konstantní účinnost skvěle vyváží. Úspornost tepelných čerpadel nespočívá jen v tabulkových hodnotách. Podmínkou je kvalita izolačních technologií i např. možnosti řídicího systému se získanou energií efektivně hospodařit. Kvalitní tepelná čerpadla dokážou například monitorovat venkovní teplotu a podle nastavené topné křivky měnit teplotu topné vody v závislosti na počasí. Produkují tak co nejnižší teplotu topné vody, která postačuje k zachování tepelného komfortu v objektu. Moderní zařízení také pracují se systémy, které např. umožní řídit vytápění, ohřev vody, ohřev bazénu, větrání či chlazení v týdenních programech po čtvrthodinách. Tím dosahují maximální hospodárnosti využití energie. Není totiž důležité, s jakým topným faktorem energii tepelné čerpadlo vyrobí, ale také zda je tato energie opravdu v danou chvíli třeba.