Úřady a podnikatelé. Z jakých úřadu chodí návštěvy nejčastěji?

Úřady a podnikatelé. Z jakých úřadu chodí návštěvy nejčastěji?

I když si mnozí lidé myslí, že podnikání je cesta růžovým sadem, není tomu tak. V současné době jsou podnikatelé stíháni mnohými úřady, kteří se je snaží nachytat na jablkách. Zkrátka a dobře je chtějí nachytat při něčem, za co by podnikatelé jako takoví mohli dostat pokutu. Podnikatelé se proto musí snažit podnikat bezpečně, přes to zkrátka nejede vlak. Také by měli vědět, z jakých úřadů chodí návštěvy nejčastěji.  

Když se pustíte do podnikání, měli byste počítat s tím, že vás může poctít svou návštěvou řada úřadů. Někdy se může jednat o čistě kontrolní návštěvu, jindy se může jednat o kontrolu, která přijde na popud udání.  

Ať už se bude jednat o kontrolu z jakéhokoli úřadu, nebude to nic příjemného. Na druhou stranu pokud podnikatel podniká bezpečně, taková kontrola mu může jenom prospět. A pokud patříte k podnikatelům, kteří se obávají kontroly, přinášíme vám seznam úřadů, které vás mohou svou návštěvou poctít nejčastěji.  

Daňová kontrola 

Nejčastěji kontrolou bývá kontrola z finančního úřadu, které se také jinak říká “daňová kontrola”. Kontroloři se obvykle zaměřují na firmy, drobné živnostníky uplatňující výdaje paušálem většinou nechávají na pokoji. Zaměstnanci z finančního úřadu však přikyvují k tomu, že ten, kdo má účetnictví v pořádku, se obvykle namátkové kontroly bát nemusí. Chodí se zejména k lidem, u nichž jsou nějaké nesrovnalosti nebo u nichž mají informace dopředu o tom, jak to s daněmi ve firmě je.  

Kontrola z ČSSZ 

Přijít může samozřejmě i kontrola z ČSSZ. Ta může nahlédnout do účetních záznamů, tím může zkontrolovat správnost výpočtů povinnosti k odvodům plateb za sociální pojištění. Kontrola míří obvykle do velkých firem se zaměstnanci, kontroloři se zaměřují například na evidenční listy důchodového pojištění a na podobné věci. U nemocenského pojištění je zase zajímá správné stanovení vyměřovacích základů v rozhodném období.