Jaká práva má pronajímatel?  

Jaká práva má pronajímatel?

Chystáte se pronajmout svůj byt? Samozřejmě máte jako pronajímatel několik zákonných povinností, které se dozvíte v Novém Občanském zákoníku. Zároveň máte ale také svá práva. Co můžete a co nemusíte?  

Smlouva je základ 

Nikdy nevíte, na koho natrefíte. Proto je potřeba mít nájemní smlouvu opravdu kvalitně sepsanou. Nemůže se vám tak stát, že by se nájemníka, který je problémový, nedařilo z bytu vyhostit. Dobrou smlouvou si zajistíte dobrý spánek. Co jako pronajímatel skutečně můžete? 

Jak je to se stavebními úpravami 

Když budete mít souhlas nájemce, můžete stavební úpravy provádět. Bez souhlasu nájemce se mohou stavební úpravy provádět jen tehdy, když tím nesnížíte hodnotu bytu a nepředstavíte větší nepohodlí pro nájemce.  

Kontrola bytu 

To další, co můžete, je provést kontrolu stavu bytu. O svém záměru jste povinni nájemce včas informovat. Nájemce není povinen vás do bytu pustit. Pokud se nemůžete dohodnout, je nutné soudní řízení.  

Zakotvení zvýšení nájemného 

Je ve vašem zájmu, abyste v nájemní smlouvě zakotvili již od začátku každoroční zvyšování nájemného.  

Jistina, kterou můžete požadovat 

Abyste předešli potížím v budoucnu, je opět ve vašem nejlepším zájmu požadovat od nájemce jistinu. Ta může činit až šestinásobek nájemného.  

Pohledávky 

Můžete také zadržet movité věci, které nájemce v bytě nechal, a to na úhradu jeho pohledávek.  

Malé opravy 

V bytě také můžete provádět drobné opravy, které jsou spojeny s běžnou údržbou. Vždy záleží na dohodě s nájemci.  

Pozor na souhlas s přestavbou 

Pokud zdravotní stav nájemce vyžaduje přestavbu bytu a vy s tím nesouhlasíte, může za vás vydat souhlas soud.  

Nemusíte ve svém bytě strpět neúměrný počet osob. Tento počet osob je opět dobré jasně definovat v nájemní smlouvě. Následně byste si měli pohlídat, abyste to byli vy, kdo udělí souhlas s tím, že do bytu přibyde další osoba.