Na instalaci solárů se dnes čeká dlouhé měsíce

Na instalaci solárů se dnes čeká dlouhé měsíce

Zájem po fotovoltaické elektrárně vypukl napříč republikou, což znamená jediné – čekací doba na úsporné opatření se markantně prodloužila. Nestíhají ani distributoři elektrické sítě, kteří mají za úkol napojit fotovoltaiku k elektrickému zdroji, ale ani samotní montéři, kteří obvykle mají problém s komponenty na skladě, jež nejsou. Čekací doba se skutečně prodloužila na několik dlouhých měsíců a mnohé domácnosti tak na své úsporné opatření a jeho instalaci čekaly až do jara.

Došlo až na rušení objednávek

Nezřídka se stávalo, že došlo ke zrušení objednávek fotovoltaické elektrárny, a to právě z důvodu toho, že chyběly komponenty. Dokonce i objednávky, které byly dlouhou dobu nasmlouvané, se vlivem nedostatku součástek musely pustit, shodují se lecjaké společnosti zaměřující se na instalaci solárů. 

Místo tradičních několika týdnů se dodací lhůta rovná i čtyřem, ne-li více měsícům. Nezastavují se hlavně takové společnosti, které měly v zásobách panely nebo jednotlivé komponenty déle jak jeden rok. 

Ne všichni zájemci však na takové společnosti narazí. Spíše se setkávají s tím, že musí čekat až do doručení komponentů na sklad.

Solární elektrárny s bateriemi

V současné době si lidé navíc mohou vybrat, jestli na střechu svého rodinného domu instalují fotovoltaiku tu nebo onu. Setkat se totiž můžete s několika typy, kdy nejatraktivnější jsou pravděpodobně takové, které v sobě ukrývají baterii. Baterie totiž umožňují využívat vyrobenou energii, a to dokonce ve chvíli, kdy je energie zrovna zapotřebí. 

Kupříkladu tak můžete využívat energii v době, kdy potřebujete v noci vyprat prádlo nebo pustit myčku, která umyje špinavé nádobí.

Dotační program

Zájem po fotovoltaice vzrostl nejen z důvodu úspory elektrické energie, ale také z toho důvodu, že na něj lze stále získat nemalý finanční příspěvek z programu Nová zelená úsporám. Pořizovací cenu tak lze snížit až o polovinu.