Nasazení NIS2 a bezpečnostní audit: klíč k ochraně vaší organizace

V dnešním digitálním světě je kybernetická bezpečnost nezbytností pro každou organizaci. Nasazení NIS2 (Network and Information Security Directive 2), nové směrnice Evropské unie, přináší vyšší úroveň ochrany pro kritickou infrastrukturu napříč EU. Organizace působící ve všech sektorech, od energetiky, dopravy, bankovnictví, informačních technologií, odpadního hospodářství, zdravotnictví, výroby až po potravinářství, by měly být obeznámeny s požadavky směrnice a připraveny na jejich splnění.

NIS2 vyžaduje, aby organizace zabezpečily své sítě a informační systémy, měly připravené postupy pro reakci na kybernetické incidenty a řídily se jimi. Tyto požadavky jsou nezbytné vzhledem k neustále se měnící kybernetické hrozbě, která může vážně ohrozit vaši organizaci.

Naše společnost Faster CZ vám nabízí pomoc při nasazení NIS2 a provádění bezpečnostního auditu, aby byla vaše firma plně připravena na všechny požadavky směrnice. Naše služby zahrnují hodnocení vaší současné kybernetické bezpečnosti, návrh bezpečnostních opatření a provádění penetračních testů, které odhalí potenciální slabiny ve vašich IT systémech.

Bezpečnostní audit je zásadní součástí procesu nasazení NIS2. Tento audit vám umožní získat podrobný přehled o vaší současné kybernetické bezpečnosti, identifikovat potenciální rizika a navrhnout nejlepší strategii pro jejich řešení. Výsledky auditu poskytnou jasné pokyny pro zlepšení bezpečnosti vaší firmy a pro splnění požadavků směrnice NIS2.

Můžeme vám pomoci nejen s nasazením NIS2 a bezpečnostním auditem, ale také s dalšími souvisejícími službami, jako jsou školení zaměstnanců, nastavení interních postupů a pravidelné monitorování kybernetické bezpečnosti. Tímto způsobem bude vaše organizace významně chráněna před kybernetickými útoky.