S příchodem koronaviru vzrostl počet případů závislosti na lécích i na sázení

S příchodem koronaviru vzrostl počet případů závislosti na lécích i na sázení

I když se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré, pojďme se na malý okamžik pozastavit nad tím špatným, co nám panující pandemie koronaviru přinesla. Kromě ztráty zaměstnání nebo nemožnosti vykonávat své oblíbené činnosti nás to dovádí ke zvyšujícímu se počtu případů závislosti na lécích, alkoholu nebo také na sázení. S tím se pojí vznik depresí a následné rozvody. 

Zneužívání psychoaktivních látek jako výrazný problém

Odborníci největší problém vidí ve zneužívání psychoaktivních látek, jako jsou analgetika, hypnotika a také sedativa. V minulosti s tímto nebyl takový problém jako nyní. Podle posledních statistik vzrostl počet případů na bezmála 900 tisíc čili počet pacientů atakuje hranici jednoho milionu. Právě proto berou odborníci zneužívání psychoaktivních látek za tak výrazný problém, jakým bezesporu je. 

Největší problém mají s léky ženy. Jejich závislost se postupně prohlubuje, a to s plynoucími léty. Nejvíce závislých žen na lécích nalezneme ve starších věkových kategoriích.

Problémem je také gamblerství a alkoholismus

Během panující krize se také výrazně zvýšil počet těch, kteří jsou závislí na sázení a hrách čili gamblerství se také stalo aktuálním tématem. Lidé se snažili své finanční problémy buď utopit v alkoholu, což je dovedlo k závislosti, nebo se snažili své finanční potíže vyřešit tím, že něco vyhrají v online hrách nebo díky sázení. Opak se však stal pravdou a postupně prohráli i poslední stovku dřímající v jejich kapse. 

Finanční problémy jako nejčastější důvod vzniku závislosti

Z posledních tabulek vyplývá, že právě finanční problémy (a s tím spojená ztráta zaměstnání nebo snížení příjmu) přivedlo lidi k závislostem. Druhým důvodem byla ztráta bydlení, která vyplynula z prvního problémů, třetím pak fyzické a psychické vyčerpání. 

Za zvýšeným počtem závislostí stojí také deprese, psychické onemocnění nebo závislost jiného člena rodiny na alkoholu či na něčem podobném.