Stavební suť po demolici: kam s ní?

Stavební suť po demolici: kam s ní?

I demolice budov má svá pravidla, která musíte dodržet. Pokud byste se rozhodli samovolně zbourat budovu, která by vyžadovala povolení ke zbourání, pak vám hrozí pokuta ve výši až 200 tisíc korun. Obecně platí pravidlo, že budovy, na jejichž stavbu by bylo potřebné stavební povolení, nemůžete zbourat bez souhlasu stavebního úřadu. A to ani tehdy, když chcete zbourat budovu, která byla postavena „na černo“. V takovém případě je zapotřebí ji nejprve zlegalizovat a teprve poté žádat o její demolici.

Stavební suť

Také to, kam uložíte stavební suť, má svá pravidla. Stavební suť rozhodně nevzniká jen při demolici staveb, ale také při jejich stavbě, údržbě či změnách. A tvoří proto poměrně velké množství odpadů. Proto bylo důležité zavést určitá pravidla, která určí, kam ji smíme vyhodit. Kdybychom je vyhazovali do popelnic, byly by směsné skládky zanedlouho plné. Navíc, některé druhy sutí se dají znovu použít při stavbě domů. 

Sběrné dvory

Některé materiály je možné zavést do sběrného dvora. Jedná se například o cihly, beton, cihelná suť, tašky a keramické výrobky, asfalt, zemina a kamení, železobeton či dokonce směsný stavební odpad. Do objemu jednoho kubíku přijímají sběrné dvory tyto materiály zcela bez poplatků. Problémy ale nastávají v případě, že odpad nezvládnete odvést sami. V takovém případě je nutné zajistit specializovanou společnost nebo si půjčit větší auto – a to může znamenat nemalé náklady. 

Přistavený kontejner

Velké likvidace (například výměna staré střechy za novou) budou vyžadovat přistavení kontejneru nebo nákladního auta, což je současně asi ta nejlevnější varianta. Zde platíte paušál bez ohledu na to, do jaké výše kontejner zaplníte. Součástí těchto služeb je také technik, který vám poradí, když si nebudete vědět rady.

Skládka

Další možností je ukládat odpad vzniklý stavebními pracemi také na skládce. I provozovatel skládky si vybírá poplatek, který patří obvykle mezi příjmy obce.