Chybí vám lidi na sezónní práce?

Sezónní práce bývají odvětvím, v němž české firmy pociťují momentálně značné personální limity. Jakým způsobem to lze řešit?

Co je sezónní zaměstnávání

Sezónní zaměstnávání je typem zaměstnání navázaného na konkrétní roční období. Některá odvětví sezónnosti nijak nepodléhají, jiné typy profesí však na sezónních pracích mohou být striktně závislé.

Týká se to například stavebnictví, více práce má v letní turistické sezónně taktéž sektor gastronomie a pohostinství. Typickou oblastí, která je na sezónnost navázána, je jednoznačně zemědělství. Podobná situace jako v gastronomii pak panuje v ubytovacích službách a obecně ve sféře cestovního ruchu.

Sezónní práce má celou řadu výhod, jako je navázání nových kontaktů nebo možnost rozšířit si pracovní uplatnění.

Sezónní obory trápí nedostatek lidí

Přesto jsou obory, které se stále potýkají s nedostatkem vhodných zaměstnanců. Sezónní zaměstnání v těchto případech nelze pokrýt uchazeči z tuzemska, neboť v ČR panuje stabilně poměrně nízká nezaměstnanost.

Nábor zaměstnanců je pak nutné jednoznačně rozšířit i do zahraničí. V praxi se cizinci povětšinou na této úrovni uplatňují jako pomocné síly v zemědělství a v rámci činností v rostlinné výrobě, jako je sběr jablek, zeleniny, brambor či chmele.

Mezi pracovníky dominují v této sféře pracovníci z Ukrajiny. Velmi často se objevují i zaměstnanci z Bulharska nebo Rumunska, a to muži i ženy.

Jaké jsou podmínky pro sezónní zaměstnance

Ministerstvo práce a sociálních věcí vymezuje svou vyhláškou sezónní zaměstnání konkrétně jako:

 • 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
 • 02 Lesnictví a těžba dřeva
 • 55 Ubytování
 • 56 Stravování a pohostinství
 • 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Jestliže se chce uchazeč nechat zaměstnat v některém z těchto oborů a jedná se o obyvatele zemí mimo EU nebo Švýcarska, musí disponovat pracovním vízem za tímto příslušným účelem.

Jednat se může o krátkodobé vízum s platností do 90 dnů, ale i o povolení charakteru dlouhodobého, které má platnost více než 90 dnů. Povolení je vydáváno nejdéle na 6 měsíců.

Zaměstnavatel pak musí zájemci o danou pozici předložit standardní pracovní smlouvu na dobu určitou, potažmo dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou, případně alespoň smlouvu o smlouvě budoucí.

Týdenní pracovní doba je vždy stanovena na nejméně 15 hodin. Stejně tak je zapotřebí, aby zaměstnanec vždy za odvedenou práci měl nárok na minimální mzdu v příslušné výši, která je řádně stanovena pro daný rok.

Jak požádat o vízum pro sezónní zaměstnání

K vyplněné žádosti se standardně dokládá:

 • cestovní doklad
 • jedna fotografie
 • povolení k zaměstnání
 • doklad o zajištění ubytování
 • potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy
 • cestovní zdravotní pojištění

Za dlouhodobé vízum je účtován poplatek ve výši 2 500 Kč. S vyřízením potřebných víz vám ráda pomůže agentura IRS Czech, která se specializuje na získávání pracovníků ze zahraničí.