Pracovních úrazů stále přibývá, kdo je za ně zodpovědný?

Pracovní úraz

Rok 2015 byl nejtragičtější za poslední tři léta, co se pracovních úrazů týče. Ze Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) za rok 2015 evidováno celkem 123 smrtelných pracovních úrazů. V roce 2014 přitom zahynulo 105 lidí, v roce 2013 108 pracovníků a o rok dříve zemřelo v důsledku pracovního úrazu 113 zaměstnanců.

Pracovníci umírali v loňském roce nejčastěji ve veřejných prostorách včetně silnic, kde nalezlo smrt 47 lidí, dále v průmyslových prostorách typu dílny, skladu či výroby, kde zemřelo 35 lidí, a na staveništích, kde zahynulo 23 lidí. Nejčastějšími příčinami smrtelných pracovních úrazů byly dopravní nehody a pády z výšky. V případě, že zraněný zaměstnanec nebyl při práci řádně zajištěn, je třeba prověřit, zda zaměstnavatel neporušil své povinnosti ani předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Pak by totiž za pracovní úraz nesl zodpovědnost on. Zaměstnanec v takovém případě může uplatňovat vůči zaměstnavateli veškeré nároky podle právních předpisů, tedy náhradu za ztrátu na výdělku, bolestné a ztížení společenského uplatnění, náklady spojené s léčením a věcnou škodou. Zaměstnavatel je povinen tyto nároky zaměstnanci uhradit. Bohužel ani pečlivé používání bezpečnostních prostředků a pomůcek nemusí vždy pracovníka stoprocentně ochránit, i to je velké riziko podnikání a zaměstnání.