Prodej firemního vozidla: Jak na to?

Jak prodat firemní vůz

Většina firem ke svému podnikání potřebuje alespoň jeden automobil. Většinou se jedná o zcela nové vozy, které se po pár letech opět prodávají. Na co si dát pozor a jak se vyhnout zbytečným výlohám?

Komu a jak vůz prodat?

Pokud jde firmě o co nejrychlejší prodej a získání finančních prostředků, může využít výkup vozidel nebo výkup dodávek. Další možností je prodej další fyzické osobě nebo jiné firmě. Pokud byl vůz zařazen do obchodního majetku podnikatele (tedy byl pořízen za účelem výkonu podnikání a z pořizovací ceny si podnikatel odečetl DPH), je v každém případě nutné jej nejprve z majetku vyřadit. Jenže pokud se chce alespoň částečně vyhnout daňovým povinnostem, musí od vyřazení čekat dlouhých pět let, než může vůz skutečně prodat. A za tu dobu samozřejmě ztrácí na hodnotě.

Vůz lze samozřejmě prodat ještě před uplynutím pětileté lhůty. Pak ale musí přiznat a odvést DPH z celé prodejní ceny vozu. Zároveň tím ztrácí možnost provádět úpravu odpočtu daně z roku, ve kterém automobil pořídil a musí uplatit tzv. jednorázovou úpravu odpočtu daně.

Pokud k prodeji dojde až po pěti letech od vyřazení z majetku, DPH se z celkové prodejní ceny nepřiznává. Případně, pokud byl při nákupu uplatněn jen částečný odpočet DPH, přiznává se jen poměrná část základu daně podle toho, jak moc bylo auto využíváno pro podnikatelské záměry.

Jak je to s odečtem DPH při nákupu?

DPH si v plné výši může podnikatel odečíst jen tehdy, když bude vůz používán výhradně k podnikatelským účelům. V praxi se ale spíše setkáváme s tím, že vůz slouží jak k podnikání, tak k soukromým účelům, a v takovém případě má podnikatel nárok pouze na částečný odpočet DPH v poměrné výši. Jak poměrnou výši zjistit? Během roku je vhodné pečlivě evidovat všechny cesty a rozdělit je na soukromé a podnikatelské. V následujících letech lze buď aplikovat stejný model, jako v prvním roce, nebo cesty evidovat dál a na základě změn zvyšovat či snižovat původně uplatněný odpočet daně.