Tvůrce logo manuálu prakticky

Tvůrce logo manuálu

Logo manuál, také nazývaný brand guideline nebo brand style guide, je důležitým nástrojem pro zachování konzistence a správného použití loga a dalších vizuálních prvků značky. Pomáhá zajistit, že vaše značka bude prezentována jednotně a profesionálně na všech médiích a komunikačních kanálech. V tomto článku se podíváme na klíčové kroky a důležité aspekty tvorby logo manuálu.

Kroky k tvorbě logo manuálu:

 • Definice cílů a hodnot značky: Než začnete vytvářet logo manuál, je důležité jasně definovat cíle a hodnoty vaší značky. To vám pomůže určit, jak má být vaše značka vnímána a jaké vizuální prvky ji nejlépe reprezentují.
 • Seznam vizuálních prvků: Identifikujte všechny vizuální prvky, které budou součástí vašeho logo manuálu. To zahrnuje logo, barvy, typografii, ikony, grafické prvky a další designové prvky, které používáte.
 • Specifikace logo: Popište, jak má být logo používáno. Zahrňte různé varianty loga (např. hlavní logo, sekundární logo, malé logo atd.), povolené změny a zakázané úpravy loga.
 • Barvy: Specifikujte barvy, které používáte pro vaši značku. Uveďte kódy Pantone, RGB a CMYK pro každou barvu, a také určete, kdy používat každou z nich (např. pro tisk, web, pozadí, text atd.).
 • Typografie: Stanovte hlavní a vedlejší písma, která má být používána ve veškeré komunikaci značky. Uveďte různé styly (např. pro nadpisy, odstavce, citace) a jejich použití.
 • Grafické prvky: Pokud používáte jiné grafické prvky než logo, jako jsou vzory, textury nebo ikony, specifikujte jejich použití, velikost a umístění.
 • Fotografie a obrázky: Pokud máte konkrétní požadavky na fotografie nebo obrázky, uveďte je. To může zahrnovat styl fotografie, barvy a témata.
 • Pravidla pro design materiálů: Vytvořte pravidla pro design různých materiálů, jako jsou letáky, brožury, webové stránky, sociální média atd. Uveďte, jak mají být rozložení, barvy a písma používány na těchto materiálech.
 • Ukázky a příklady: Vytvořte ukázky a příklady toho, jak má být značka prezentována na různých médiích a ve různých kontextech.
 • Distribuce a školení: Rozhodněte, jakým způsobem bude logo manuál distribuován ve firmě a jak budou zaměstnanci školeni ohledně jeho používání.

TIP: Logo lze umístit prakticky už skoro na jakýkoliv předmět, nejen klasický jako tričko, hrníček, vizitku nebo propisku, ale třeba i na multifunkční šátek, reflexní předměty a řadu dalších.

Důležité aspekty:

 • Konzistence: Jednou z hlavních funkcí logo manuálu je udržení konzistence ve veškeré komunikaci značky. Je důležité, aby se všichni, kdo pracují s vaší značkou, drželi stanovených pravidel a pokynů, abyste si udrželi jednotný vzhled a vnímání značky.
 • Flexibilita: I když je konzistence důležitá, je také důležité umožnit určitou flexibilitu. Logo manuál by neměl být příliš omezující, aby umožnil různým projekčním a marketingovým potřebám.
 • Aktualizace: Značky mohou časem evoluovat, a proto je důležité pravidelně aktualizovat logo manuál, aby reflektoval nové designové trendy, změny v cílové skupině nebo rozvoj značky.
 • Zapojení týmu: Zapojení týmu do tvorby a dodržování logo manuálu je klíčové. Vytvoření týmu, který bude dohlížet na správné použití značky, může pomoci zajistit, že se všichni ve firmě budou držet stanovených pravidel.
 • Konzultace s profesionály: Pokud nejste designovými odborníky, může být užitečné konzultovat tvorbu logo manuálu s profesionálním designérem. Tito odborníci vám mohou pomoci zajistit, že vaše vizuální prvky budou efektivní a profesionální.
 • Vytvoření digitální a tištěné verze: Logo manuál by měl existovat ve formě, kterou lze snadno sdílet a distribuovat. To může zahrnovat digitální verzi pro online použití a tištěnou verzi pro offline materiály.
 • Sdílení a vzdělávání: Jakmile máte hotový logo manuál, je důležité, aby byl dostupný všem, kdo s ním budou pracovat. Také zvažte pořádání školení pro zaměstnance, aby byli seznámeni s pravidly a pokyny.

Tvorba logo manuálu může na první pohled vypadat jako složitý proces, ale je to důležitý krok k zachování konzistence a profesionalismu vaší značky. Kvalitní logo manuál usnadňuje práci s vizuálními prvky značky a pomáhá zajistit, že vaše značka bude vnímána jednotně a efektivně ve všech komunikačních kanálech.