Jaký dům, takový plot

Dům s plotem

Ploty chrání dům a oddělují soukromý pozemek od veřejného prostoru. Jsou i významným estetickým prvkem, jehož pořízení však občas svazují stavební předpisy. Vždy je třeba najít správnou proporci mezi domem a plotem. Musíte vzít v potaz styl a tvar domu, barvu fasády a především charakter prostředí, v němž dům stojí.

Plot je součástí objektu, a tak se při jeho budování používají v hojné míře tytéž materiály, jako pro každou jinou stavbu. Už od nejstarších dob jsou to hlavně dřevo, kámen a cihly. S rozvojem průmyslové výroby nastoupily kovové výrobky a beton a v současnosti se začínají hojně používat také plasty. Kámen v dnešní době slouží zejména na obložení plotové podezdívky a stejně jako z cihel nebo také z betonových či jiných tvarovek se z něj staví ohradní zdi. Z tvarovek se však budují i podezdívky, případně sloupky, mezi něž se pak umísťuje plotové pole, zhotovené většinou z kovových či dřevěných prvků nebo z jejich kombinace. Ohradu však lze zhotovit i z plechových polí nebo ze dřeva. Velmi časté je použití pohledového zdiva z lícových cihel, ze šamotových a vápenopískových cihel a ze stále oblíbenějších betonových tvarovek, zvláště těch, které mají štípaný povrch připomínající kámen. Pokud se rozhodnete vybrat si plot, který patří mezi ty nejbezpečnější a nejstabilnější, pak si vyberte zděný. Je velmi pevný a zaručuje Vám nejvíce soukromí v porovnání s ostatními variantami. Aby se plot za pár let nezničil nebo nenakláněl, nesmíme zanedbat jeho základy. Nejvíce rizikové pro plot jsou důsledky počasí, hlavně mrazu.