Lze odstranit památkově chráněnou stavbu?

Lze odstranit památkově chráněnou stavbu?

Demolice je někdy nevyhnutelná. Platí to zejména v případě, že se nemovitost rozpadá před očima a ohrožuje tím své okolí. Jelikož se takový objekt stává nebezpečným, je třeba si najít firmu zaměřující se na demoliční práce a nemovitost zkrátka zbourat. Jenže co když se jedná o památkově chráněnou stavbu? Lze odstranit i jí jenom s tradičním demoličním výměrem?

Památkové chráněné stavby jsou dlouhodobě velkým problémem. Památkáři často bojují urputně za to, aby i trouchnivějící domy zůstaly stát, i když možná ohrožují své okolí. Naštěstí existuje způsob, jak i památkově chráněné objekty srovnat se zemí. 

Kroky musí mířit na stavební úřad

Podobně, jako je tomu i v případě bourání klasických nemovitostí, i v případě demolice památkově chráněné stavby je třeba zamířit na stavební úřad. I památkově chráněné stavby kdysi byly postaveny na základě stavebního povolení, proto se musí na základě povolení také zbourat. 

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu, že má v plánu nemovitost zbourat. Stavební úřad poté bude pokračovat dál, a to tak, že si vyžádá závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče. Ten by měl stanovit podmínky, které se budou vztahovat na provedení demoličních prací. 

Než dojde ke stanovení podmínek provedení demolice, zjišťuje se to, jestli je památkově chráněná stavba kulturní památkou. Chráněná památková stavba a kulturní památka jsou totiž dvě zcela odlišné věci, ke kterým se logicky o zcela odlišně přistupuje. 

Pokud se jedná o kulturní památku

Jestliže je objekt kulturní památkou, je její vlastník povinen dodržovat stanovená ustanovení vyplývající z památkového zákona o kulturních památkách. Vlastník musí v případě, že je přesvědčen o tom, že památku už nelze zachránit a je nutné ji zbourat i z důvodu zachování bezpečnosti okolí, musí požádat ministerstvo kultury o zrušení prohlášení, že se jedná o kulturní památku. Bez tohoto kroku nelze odstranit danou nemovitost. Kulturní památku zkrátka odstranit nelze.