Strojírenství jako nejvýznamnější odvětví

Strojírenství jako nejvýznamnější odvětví

V České republice funguje několik oborů, které drží českou ekonomiku. Tím nejvýznamnějším je bezesporu strojírenství a kovovýroba, v nichž funguje i společnost Steeltec. Co pod tento pojem všechno patří a jak lze strojírenství jako takové vlastně definovat?

Co je to strojírenství

Strojírenství nebo také strojírenský průmysl je odvětví, které se zaměřuje na návrh a výrobu strojů či zařízení. Jak již bylo zmíněno, mluvíme o jednom z nejvýznamnějších odvětví, které je klíčové nejen pro nás, ale také pro řadu dalších vyspělých zemí zejména z hlediska tvorby přidané hodnoty. 

Mluvíme o poměrně náročném oboru, tedy po stránce znalostí či know-how. Neustále dochází ke vzrůstajícímu podílu strojírenské práce, která probíhá už za pomoci strojů čili automatů, robotů nebo poloautomatů. Důvod je prostý – obor už dlouhé roky sužuje nedostatek zaměstnanců a stále se nenachází dostatek těch, kteří by se odvětví chtěli naučit. Požadavky na kvalifikaci jsou často vysoké, znalosti pracovníků se každým rokem zvyšují a roboti se tedy stávají daleko rychlejší (a mnohdy i jedinou) cestou, jak udržet firmu v chodu. 

Lehké a těžké strojírenství

Strojírenský průmysl dělíme na dvě velké kategorie, a to na těžký a lehký. Zatímco těžký se zabývá výrobou strojů a zařízení pro jiný průmysl (konkrétně pro těžařské nebo hutnické firmy), do lehkého spadá veškeré další zařízení. Produkty těžkého strojírenství jsou tedy v praxi například hutnické provozy, zařízení, výrobní nebo strojírenské komplexy.

Co se týče lehkého strojírenství, to lze dál klasifikovat. Spadá sem dopravní strojírenství jako takové, konkrétně tedy textilní, chemické nebo elektrotechnické strojírenství. Součástí je i výroba obráběcích strojů, spotřebního zboží nebo výroba techniky pro zpracování dat či mikroelektronika.