Bezpečnost v práci komplikují nebezpečné závady, o kterých se mnohdy ani neví!

Bezpečnost v práci

Ne všude panují ideální pracovní podmínky a bezpečnost, která má chránit životy zaměstnanců. Existují i podniky, kde jsou nevyhovující podmínky a denně tam jejich pracovníci riskují za cenu vlastního zdraví. Přitom bezpečné pracoviště by mělo být na prvním místě.

Pravidelné kontroly dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) odhalí ve výrobních provozech nezřídka závady takového rozsahu, že jsou pro zaměstnance, kteří zde pracují, přímo životu nebezpečné, ale určité závady se najdou. Nedodržování pravidel bezpečnosti práce přitom může mít vážné zdravotní následky. Své by mohli vyprávět traumatologové a plastičtí chirurgové. Velmi časté bývají závady v prostorovém uspořádání pracoviště, kdy hrozí úrazy. Člověka zde může například porazit manipulační technika nebo na něho spadnout uskladněný materiál. Někdy chybí kryty na strojích, jsou odhaleny závady na elektroinstalaci a podobně. To jsou již vážné nedostatky, kdy může dojít k přímému ohrožení zdraví i životů zaměstnanců. Výroba v takovém provozu může být na podnět odborové organizace okamžitě zastavena a znovu spuštěna až po odstranění těchto závad.