Inteligentní střecha šetří životní prostředí

Inteligentní střecha

Kalifornská Akademie věd se může pyšnit něčím zcela neobvyklým. Na její střeše si můžete odpočinout v přírodě a relaxovat. Klidně se tu můžete natáhnout a opalovat se, rozhlížet se po okolí. Jak to? Umožňuje to chytrá střecha s uměle vytvořenými kopci a spoustou vegetace. Uklidníte se v zeleni, aniž byste museli vytáhnout paty z budovy – stačí vyjet nahoru na střechu.

Žijí tu ještěrky i žáby

Střechu California Academy of Sciences tvoří celkem sedm kopců. Ty dva největší v sobě ukrývají tropický deštný prales a planetárium. Obojí je samozřejmě uvnitř budovy a vrcholky jenom prozrazují, že je uvnitř něco ukryto. Samotná střecha se nachází ve výšce 11 metrů. Přidržují ji ocelové sloupy, takže budí dojem antického chrámu. Střešní půdorys zároveň lemují fotovoltaické články, které se nacházejí kolem dokola. Pokrývají 10 % spotřeby této instituce. Jinak prakticky 90 % střechy připadá na uměle vytvořená pole a kopce. Vegetace je na střeše překvapivě bujná, což by mnozí lidé nečekali. Roste zde 1,7 milionu rostlin. Podařilo se tu dokonce vytvořit velmi dobré podmínky pro různé živočichy. Usadili se zde ptáci, hmyz, ještěrky a dokonce i žáby.

Registruje déšť, vítr i teplotu

Na uměle vytvořeném přírodním prostoru by zase nebylo tolik divného, ale co dělá střechu unikátem, je její přidaná hodnota. Jedná se totiž o chytrou střechu. V kopcích ve střeše se nalézají kruhová okna. V nich jsou umístěny senzory sledující déšť, vítr a veškeré změny teploty. Tyto informace následně putují do ovládacích automatických systémů uvnitř budovy. Na základě takto získaných dat se potom ovládá v budově intenzita osvětlení i teplota. Střecha v podobě přírodního prostoru zároveň tvoří výbornou izolaci. Dokáže absorbovat všechnu dešťovou vodu, která naprší. Zároveň také snižuje množství oxidu uhličitého vyskytujícího se okolí. Díky tomu je chytrá střecha také velmi prospěšná pro životní prostředí.