Jak dlouho se čeká na nástup k výkonu trestu

Jak dlouho se čeká na nástup k výkonu trestu

Jak dlouho budete čekat na výzvu k nástupu do vězení a na co se připravit? Co můžete udělat už dnes a jak komunikovat s blízkými? 

Než nastoupíte do vězení

Ještě před tím, než nastoupíte do vězení, se snažte vyřídit si maximum věcí. Kromě běžných záležitostí na úřadu se také domluvte s postupem, jak budete komunikovat se svými blízkými. Počítejte s tím, že do věznice je možné zasílat nárokový balík do vězení, ale také listovní zásilky. Kilový balík do vězení zase dovoluje posílat časopisy a noviny. Zůstanete tak v kontaktu s běžným děním, ale také se svou komunitou. 

Za jak dlouho půjdu do vězení? 

Běžně se do vězení nastupuje v zákonné lhůtě. Pokud jste nepodali odvolání, je rozhodující datum, kdy byl vynesen rozsudek prvoinstančním soudem. Zde vás nástup do vězení čeká za dva až tři měsíce od rozsudku. Když se ale odvoláte, bere se jako relevantní datum, které vynesl odvolací soud. 

Přišla vám obsílka

Poté již čekáte, až vám přijde konkrétní obsílka. Od doručení písemné výzvy máte několik málo dnů na to, abyste již do věznice skutečně nastoupili. Tato lhůta může představovat sedm dnů, ale někdy také méně. Obecně se nejedná o menší lhůtu, než jsou tři dny. 

Můžete požádat o odklad nástupu trestu 

Vzhledem k osobním skutečnostem můžete požádat také o odklad nástupu trestu. Když vám soud vyhoví, můžete se do věznice odebrat až například o několik měsíců nebo let později. Vždy záleží na konkrétním posouzení individuálních případů. Zde je tedy konkrétní datum nástupu do vězení vždy jasně stanoveno. 

O oddálení nástupu trestu se můžete zasloužit například tím, že využijete obstrukčního jednání v přípravném i soudním řízení. Můžete také požádat o odklad nástupu trestu. Následně je možné v budoucnu požádat o přerušení výkon trestu. 

Na nástup do vězení se čeká v návaznosti na konkrétní postup soudního jednání.