Jak je to s bezpečností práce u obráběcích strojů? Co musí zajistit zaměstnavatel?

Jak je to s bezpečností práce u obráběcích strojů? Co musí zajistit zaměstnavatel?

Máte v provozu soustruhy nebo CNC stroje, nebo si plánujete podobný provoz zřídit? Nezapomeňte na to, že bude potřeba dodržet základy bezpečnosti a ochrany práce, aby se ve vašem provozu nestal pracovní úraz. Poradíme, co je třeba dodržet. Pokud si i přesto nebudete vědět rady, obraťte se na firmu Extéria, která se o vše, co s PO a BOZP v podniku souvisí, postará. Jak firma funguje či jestli je na ni spolehnutí se dočtete v referencích a recenzích na internetu. 

Co je povinen zajistit zaměstnavatel

Toho, co musí pro bezpečnost práce zajistit zaměstnavatel, je opravdu mnoho. Každý jednotlivý úkon je však nezbytným krokem pro zajištění bezpečnosti všech lidí na pracovišti. Jako první budete muset seznámit zaměstnance s pracovním strojem tak, že mu zajistíte patřičné školení. Školením musí pracovník projít ještě před tím, než začne se strojem pracovat. Jako další bude muset zaměstnanec projít obecným školením o BOZP, kdy je vysvětlena také část speciálně pro práce s CNC stroji. 

Další povinnosti, které na vás čekají

Jako zaměstnavatel jste zodpovědní za to, že se strojem pracuje pouze oprávněná osoba, která to má v popisu práce. Dbát musíte také na to, aby stroj používal vždy pracovník, který je k tomu zdravotně způsobilý. Jste také nuceni k pravidelné kontrole strojů a k zajištění funkčnosti jejich ochranných zařízení, jako jsou kryty a štíty. Stroj musíte také podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. vybavit bezpečnostní zábranou nebo jiným ochranným zařízením.

Ochrana zdraví zaměstnanců

Pracovníkům budete muset přidělit ochranné pracovní pomůcky v podobě kalhot, blůzy, respirátoru, kombinézy, nebo kožené pracovní obuvi. Právě kožený materiál bot snižuje riziko proříznutí podrážky nebo svrchní části boty kovovými třískami. Zaměstnance jste také povinni chránit proti zplodinám, a to pomocí již zmíněného respirátoru, nebo pomocí vhodného systému odsávání. Jste povinni zajistit ochranu sluchu pomocí sluchátek, špuntů do uší a podobně. 

Dodržujte všechny povinnosti a minimalizujte tak možnost vzniku pracovního úrazu.