Kupní smlouvy u nemovitosti raději připravené od advokáta

Kupní smlouvy u nemovitosti raději připravené od advokáta

Prodej nebo koupě nemovitosti je závažná věc, která pro kupujícího může znamenat doživotní závazek. Na internetu je celá spousta náhledů smluv, které můžete využít v případě, že chcete ušetřit za právníka. Nicméně u některých věcí, jako je právě prodej nebo koupě nemovitosti se to nevyplácí. Částka, o kterou v tomto případě jde, je příliš vysoká a v budoucnu určitě nechcete řešit případné nedostatky, které by mohly způsobit neplatnost kupní smlouvy.

Smlouva o koupi nemovitých věcí

Taková smlouva převádí vlastnická práva k nemovitému majetku z prodávajícího na kupujícího. Má několik důležitých náležitostí, které musí být splněny – včetně správného označení pozemku a budovy. A to bývá kamenem úrazu například na katastru nemovitostí. Za zápis do katastru nemovitostí platíte 2 000 Kč, přičemž pokud není smlouva ani žádost na přepsání správná, pak musíte podat nový návrh a znovu zaplatit 2 000 Kč – situace se může opakovat, a katastr může vaši žádost znovu zamítnout. Díky tomu se vyplatí rovnou investovat do právních služeb.

Nechte si smlouvu zkontrolovat

Právník Vojtěch Pospíšil vám může pomoci také v případě, že prodávající smlouvu vypracoval. Zkontroluje, zda se v ní nenachází nějaká klička nebo něco, co by mohlo způsobit, její neplatnost nebo nevýhodu pro vás. Ruku na srdce – při čtení smluv obvykle nedáváme příliš velký pozor, řadu skutečností si nezkontrolujeme nebo právním formulacím nerozumíme a pak mohou vznikat problémy. V případě nemovitostí, je lepší se jim vyhnout a nechat si smlouvu odborně rozebrat. Podepsat ji můžete teprve po poradě se svým právníkem.

Náležitosti smlouvy

V každé smlouvě o koupi nemovitých věcí musí určeny smluvní strany (tedy kupující a prodávající), definice nemovitosti a cena za ně, způsob a termín úhrady kupní ceny. Pokud se smlouvou obě strany souhlasí, je nutný úředně ověřený podpis (který se dá dnes udělat i na poště).