Nastartuje rozvoj rodinných firem nový zákon?

Rodinná firma

V současnosti se u nás rodí zákon, který by měl přesně definovat pojem rodinná firma. Tento návrh přináší Asociace malých a středních podniků a živnostníků v České republice. Jestliže se podaří věc prosadit v Poslanecké sněmovně, rodinné podniky by na tom být lépe. Zatím se zdá, že návrh skutečně podporu mít bude.

Rodinné firmy tvoří 30 % HDP

Ministr financí Andrej Babiš, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ti všichni se za návrh staví. Kdyby se Asociaci malých a středních podniků a živnostníků v České republice podařilo zákon protlačit parlamentem, potom by rodinné firma a farmy získaly nemalou šanci dosáhnout na různé finanční podpory pocházející jak z národních, tak také z evropských peněz. Podle statistických odhadů se totiž na tvorbě HDP v České republice rodinné firmy podílejí přibližně 30 %, což je celá třetina HDP, a tedy i velice významná částka.

Angažovat se musí minimálně dva členové rodiny

Otázku podpory firem rodinného typu přitom podrobně probírala prosincová konference Rodinné firmy na rozcestí. Zatím totiž u nás neexistovala přesná definice rodinné firmy, ani konkrétní způsoby, jak podpořit její rozvoj. To by se ale mělo změnit. Spousta ekonomů ráda mluví o významu rodinných pro naše hospodářství, ale, jak se říká, skutek v tomto případě utek. Rodinné firmy u nás zrovna nemají na růžích ustláno. Nový zákon by tak měl definovat vlastnickou účast rodiny na podnikání, podíle jednotlivých členů rodiny na rozhodování jako manažerů. Návrh uvádí, že se na rodinné živnosti musí svým majetkem či prací angažovat minimálně dva členové rodiny a vlastnit minimálně jeden živnostenský list. Stejná pravidla by měla platit i u rodinných farem. V zákoně o rodinných firmách by se měly objevit tři podnikatelské formy – živnostenské podnikání, obchodní společnost a podnikání na rodinných farmách.