S čím počítat, když se pouštíte do bouracích prací

S čím počítat, když se pouštíte do bouracích prací

Padá vám nemovitost, ve které bydlíte na hlavu? Nebo vám na zahradě sídlí starý zahradní domek, který je v podobně špatném stavu, dokonce už ohrožuje okolí? Je načase přistoupit k radikální věci, a sice k demolici. A to nezávisle na tom, jestli se k obydlí vztahují nebo nevztahují nějaké emoce či vzpomínky. Racionalita musí vyhrát, proto se pojďte seznámit s tím, s čím musíte počítat, když se do demolice pustíte.

Bez obíhání úřadů to nepůjde

Stejně jako se nemovitosti staví na základě stavebního povolení, musí se také na základě stavebního povolení zbourat. I když je pravdou, že v některých případech stačí, když stavebnímu úřadu pouze ohlásíte, že se chystáte zbourat nějaký objekt, v řadě případů pouze ohlášení nestačí.

Jestliže je to i váš případ, zajímat vás bude získání demoličního výměru. Jedná se o dokument, který povoluje zbourání nemovitosti. Bez demoličního výměru se nemůžete do bourání stavby pustit. Je časově omezený, ovšem po uplynutí lhůty není problém čas určený k demolici prodloužit, pakliže si to řádně odůvodníte a vaše odůvodnění bude přijato.

Zajistěte odvoz odpadu

Aby byla demolice skutečně jednoduchá a časově (nakonec i finančně) co nejméně náročná, v nejlepším případě zajistěte firmu, která se o to postará. Nebudete totiž muset vůbec nic, dokonce ani odvoz odpadu, což je povinnost, která také v rámci demoličních prací padá na vaše bedra. 

Zpravidla společnosti zabývající se demolicí se o tuto povinnost starají samy čili si nemusíte zjišťovat, zdali se ve vašem okolí nachází sběrné dvory nebo jiná místa, kam demoliční suť po dokončení bouracích prací budete moct odvézt.

Bude to něco stát

Určitě nepředpokládejte, že demoliční práce jsou bezplatná záležitost. I ty něco stojí. V mnoha případech však vychází daleko lépe než zdlouhavé a příliš náročné rekonstrukce, kde se vytyčená cena může nakonec rapidně změnit.